Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'custom_excerpt_length' not found or invalid function name in /sprzatanie-biura/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Problem śmieci w biurze. Jak w zgodzie z przepisami gospodarować różnego rodzaju odpadami?

Mogłoby się wydawać, że w działalności biurowej problem odpadów praktycznie nie istnieje. Niczego się bowiem nie produkuje, a do świadczenia usług wystarczy w zasadzie papier. Nic bardziej mylnego. W biurach oprócz śmieci komunalnych i makulatury powstają bowiem odpady niebezpieczne, takie jak świetlówki, baterie czy kartridże do drukarek. A one wymagają zgodnego z przepisami gospodarowania.

Każdy wytwórca odpadów, w tym przypadku firma, powinien swoje działania prowadzić w taki sposób, by zapobiegać powstawaniu śmieci lub ograniczać ich ilość, oddawać je do recyklingu, a jeżeli jest to niemożliwe – unieszkodliwiać. Oczywiście gospodarowanie odpadami powinno być prowadzone w sposób gwarantujący poszanowanie dla środowiska i w zgodzie z obowiązującymi normami.

Odpady komunalne

Z odpadami komunalnymi, które powstają w biurze, problem jest najmniejszy. Resztki jedzenia, opakowania po napojach, jogurtach, kanapkach nie podlegają ewidencji i podlegają zbiórce selektywnej, czyli są odbierane przez odpowiednie jednostki w ramach miejskich programów gospodarowania odpadami.

Pozostałe odpady

Problem pojawia się przy pozostałych rodzajach odpadów, takich jak papier, odpady niebezpieczne czy ZSEE. Co należy z nimi zrobić?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach:

W momencie przekazania odpadów konieczne jest sporządzenie karty przekazania odpadów. Posiadacz odpadów wypełnia kartę, a jednostka, która je odbiera, musi potwierdzić na karcie przejęcie śmieci.

Co ważne:

Google Plus