Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'custom_excerpt_length' not found or invalid function name in /sprzatanie-biura/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Porządek w biurze a zasady BHP

Utrzymanie czystości w miejscu pracy jest ważne nie tylko ze względów estetycznych. Porządek na biurku i wokół niego wpływa na efektywność wykonywanych zadań oraz, w przypadku bezpośredniego kontaktu z klientem, na wizerunek firmy. Jest jeszcze jeden istotny argument przemawiający za tym, że warto przetrzeć klawiaturę szmatką, a stare dokumenty wyrzucić do kosza – regulamin BHP.

Obowiązki pracownika

Pracownicy biurowi, zwłaszcza w większych firmach, rzadko dbają o porządek na stanowisku pracy. Uważają, że jest to obowiązek firmy sprzątającej. Z perspektywy prawa i regulaminu BHP sprawa wygląda jednak inaczej. O czystość na biurku i wokół niego powinien zadbać pracownik.

Do jego obowiązków należy m.in.:

Naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy może grozić nie tylko upomnieniem, ale też karą pieniężną czy nawet mieć konsekwencje karne.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany utrzymać pomieszczenia pracy w czystości i porządku i zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w szczególności:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki pracownika i pracodawcy określa regulamin BHP, opracowany na podstawie Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 roku z późniejszymi zmianami.

Google Plus